psychologische hulp

 

Overzicht psychologische hulp
en cursusaanbiedingen

 

Hitra

(Voorheen Hitra en Snillfjord)

Door GuoJunjun [CC BY-SA 3.0 nr], van Wikimedia Commons

Het kan moeilijk zijn om te weten waar u terecht kunt voor psychologische hulp en welke hulpdiensten beschikbaar zijn. We maken het gemakkelijker om psychologische hulp te zoeken.Hier vindt u snelkoppelingen naar meer informatie over hulp in uw gemeente:

 

 

Mentale problemen

mentale problemen mobiel

 

Zoek hulp bij angst, depressie, autisme, ADHD en andere psychische problemen. Dit omvat gemeentelijke geestelijke gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, schoolgezondheidsdiensten en nog veel meer. 

Gemeentelijke GGZ. Hitra

Hulp van de geestelijke gezondheidszorg. Hitra

Particuliere assistentie. Hitra

Hulpdiensten zonder winstoogmerk. Hitra

Beheersingscursus. Hitra

Hulplijnen etc.

 

Feiten over het krijgen van hulp bij psychische problemen

Het komt vaak voor bij mentale problemen en stoornissen. volgens Helsenorge.no bijna de helft van iedereen in Noorwegen zal tijdens zijn leven psychische problemen of stoornissen hebben. De meest voorkomende problemen zijn: 

 • Angst
 • Depressie
 • Drugsproblemen

 Daarnaast zijn er een flink aantal die moeilijkheden ondervinden met betrekking tot:

 • Eetstoornis
 • Traumastoornissen zoals PTSD
 • ADHD
 • autisme
 • Zelfverwonding
 • Andere psychische aandoeningen

 

Gemaakt

Uw huisarts kan u behandelen voor lichte en matige psychische aandoeningen en u doorverwijzen. Uw huisarts helpt u om in contact te komen met GGZ-diensten en andere diensten in de gemeente of verwijst u door naar een psycholoog, specialisten in een wijkpsychiatrisch centrum, psychiatrische klinieken of ziekenhuis. Als er een vermoeden van psychische stoornissen is, heeft de arts de mogelijkheid om te verwijzen naar:

 • Kinder- en jeugdpsychiatrische poliklinieken (BUP) - voor kinderen en adolescenten
 • Volwassen psychiatrische polikliniek (DPS) - voor volwassenen

 

Andere diensten

Andere diensten die relevant zijn, zijn:

 • Familiehuis of andere interdisciplinaire diensten in de gemeente
 • De wellnesscentra
 • Psycholoog in de gemeente
 • Outreach-team voor complex middelenmisbruik en psychische stoornissen
 • Snelle geestelijke gezondheidszorg
 • Gezondheidscentrum en schoolgezondheidsdienst (voor kinderen en jongeren)

 Praat met uw arts of andere professionals in uw gemeente voor advies over wie u en uw gezin het beste kan helpen.

 

  

Intoxicatie en verslaving 

intoxicatie en verslaving mobiel

 

Lees meer over behandeling, coping-diensten en familieledendiensten voor drugs- en andere verslavingen. Denk hierbij aan gemeentelijke roestmaatregelen, behandeling in de gespecialiseerde gezondheidsdienst en nabestaanden.

Gemeentelijke roestdiensten. Hitra

Behandeling met geneesmiddelen. Hitra

Familieleden bieden in geval van intoxicatie. Hitra

 

Feiten over het krijgen van hulp bij problemen met middelenmisbruik

Het komt vaak voor bij mentale problemen en stoornissen. Helsenorge.no schrijft: "Neem contact op met de dienst middelenmisbruikwerk in de gemeente of de huisarts als je hulp nodig hebt bij een middelenmisbruikprobleem."

Ze schrijven ook:

"Intoxicatiewerk kan in verschillende gemeenten anders worden georganiseerd. Op sommige plaatsen bevinden de intoxicatiediensten zich in NAV, op andere plaatsen in hun eigen intoxicatiedienst of in een gezamenlijke intoxicatie- en geestelijke gezondheidszorg." 

Kerntaken voor de spoedhulp van de gemeente zijn het bieden van:

 • behandeling en revalidatiediensten
 • praktische hulp en training
 • plaats in instelling
 • financiële voordelen en werkgerichte maatregelen
 • aanbod van tijdelijke huisvesting
 • helpen bij het bieden van huisvesting voor de kansarmen op de woningmarkt

Er zijn ook verschillende gezinsaanbiedingen voor gezinnen, van wie sommigen kampen met problemen met middelenmisbruik. 

Praat met uw arts of andere professionals in uw gemeente voor advies over wie u en uw gezin het beste kan helpen.

 

 

Leer moeilijkheden

leermoeilijkheden mobiel

 

Vind relevante hulpdiensten voor leermoeilijkheden en uitdagingen die verband houden met school / kleuterschool. Dit omvat onderwijspsychologische diensten, andere ondersteunende diensten en verschillende bronnen om te helpen bij beter leren.

Bijstand bij leerproblemen. Hitra

 

Feiten over het krijgen van hulp bij leerproblemen

Sommige kinderen en jongeren worstelen in hun dagelijks leven en hebben moeite om voldoende voordeel te halen uit het kinderopvang- of schoolaanbod. Dan kan het nodig zijn om hulp in te roepen van de onderwijspsychologische dienst (PPT).

PPT zorgt ervoor dat kinderen, leerlingen en volwassenen die speciale onderwijsbijstand nodig hebben in de kleuterschool of speciaal onderwijs op school, een inclusief, gelijk en aangepast aanbod krijgen. Er zijn enigszins verschillende routines voor doorverwijzing naar PPT in verschillende gemeenten. 

Praat met werknemers op de kleuterschool of school, of neem contact op met PPT, voor advies over hoe ver uw kind / jongere kan profiteren van de hulp van PPT.

Er zijn ook andere actuele aanbiedingen voor leermoeilijkheden, zoals cursusaanbiedingen bij Statped en online bronnen. Jongeren met leermoeilijkheden hebben vaak complexe problemen en hebben mogelijk hulp van andere diensten nodig. 

 

 

Relaties en familie

relaties en familie mobiel

 

Zoek hulp voor de relatie en problemen in gezinnen. Dit omvat kantoren voor gezinsbescherming, gezinsdiensten (in sommige gemeenten) en hulp- en ondersteuningsdiensten voor gezinsproblemen. Je vindt er ook een overzicht van samenlevingscursussen, cursussen woedebeheersing en ouderschapscursussen. 

Aanbod voor gezinsbegeleiding. Hitra

Samenwonen cursus. Hitra

Cursus beheersing van woede. Hitra

Ouderschapscursus. Hitra

Praktische hulp / hulpaanbieding. Hitra

 

Feiten over het krijgen van hulp bij problemen in relaties en gezin

Uitdagingen in relaties of in het gezin kunnen over veel verschillende relaties gaan. Enkele actuele problemen zijn: 

 • Ontevredenheid / slechte communicatie in de relatie
 • Problemen met betrekking tot woedebeheersing in het gezin
 • Moeilijkheden met betrekking tot ouderschap
 • Benadrukt door belastende zorgtaken of intoxicatie / ziekte in het gezin

Er zijn verschillende diensten die nuttig kunnen zijn als u en uw gezin dergelijke problemen ondervinden. Enkele belangrijke diensten in deze context zijn:

 • Familiehuis (of andere interdisciplinaire diensten in de gemeente)
 • De kantoren voor gezinsbescherming
 • Andere diensten die relevante mastery-aanbiedingen bieden

Neem gerust contact op met uw huisarts of andere professionals in uw gemeente voor informatie over actuele aanbiedingen. 

 

 

Stressvolle levenssituaties

stressvolle levenssituaties mobiel

 

Vind hulpaanbiedingen met betrekking tot stressvolle levenssituaties zoals geweld, misbruik, pesten en overlijden in netwerken / familie. Dit omvat de kinderwelzijnsdienst, crisiscentra, centra tegen incest en seksueel misbruik, ondersteunende diensten voor pesten en rouwgroepen.

Geweld in naaste relaties. Hitra

Zorgfalen / zorg voor kinderen. Hitra

Seksueel misbruik. Hitra

Pesten. Hitra

Verdriet na overlijden / zelfmoord. Hitra

Aanbod van familieleden in geval van ziekte. Hitra

 

Feiten over het krijgen van hulp in stressvolle levenssituaties

In veel gevallen worden psychische stoornissen en moeilijkheden veroorzaakt door stressvolle levenssituaties en daarom kan het relevant zijn om hulp te zoeken bij psychische stoornissen (zie feitenbox hierboven).

Andere keren is het de stressvolle levenssituatie zelf die moet worden aangepakt, of kan er hulp nodig zijn bij het omgaan met natuurlijke reacties (niet psychische stoornissen) die optreden als gevolg van dergelijke stress. Een voorbeeld hiervan kunnen rouwgroepen zijn of ondersteunende maatregelen voor doorgaans stressvolle levenssituaties, zoals leven met een handicap / ziekte in het gezin.

Voorbeelden van diensten die relevant zijn in verband met stressvolle levenssituaties zijn:

 • De kinderwelzijnsdienst
 • Schuilplaatsen / incestcentra
 • Ondersteunings- of informatieaanbiedingen met betrekking tot pesten
 • Omgaan met aanbiedingen met betrekking tot verdriet na de dood (bijv. Rouwgroepen)
 • Aanbiedingen van familieleden voor stress in het gezin

Praat gerust met uw arts, of andere professionals in uw gemeente, voor advies over wie u en uw gezin het beste kan helpen.

 

PS: In zeer ernstige situaties:

 • Helsenorge.no schrijft: "Denk je dat de aandoening gevaarlijk is of gemakkelijk kan worden, bel dan onmiddellijk de medische noodhulpdienst 113" (Lees verder).
 • De politie schrijft: "Gebruik het alarmnummer (112) alleen in geval van nood en heb onmiddellijke hulp nodig." (Lees verder).

 

Levensstijl, voeding en slaap

lifestyle nieuwe mobiel

 

Zoek steun en coping-mogelijkheden die u kunnen helpen een gezondere levensstijl te leiden. Dit omvat een wellnesscentrum (in veel gemeenten) en andere aanbiedingen gericht op lichaamsbeweging, voeding, stressmanagement of slaapproblemen.

Hulp voor een gezondere levensstijl. Hitra

 

Feiten over het krijgen van hulp bij veranderingen in levensstijl

Veel gemeenten hebben wellnesscentra die bewoners kunnen helpen om beter om te gaan in het dagelijks leven door middel van aangepaste fysieke activiteit, voedingsbegeleiding, cursussen om te stoppen met snus / roken of andere coping-opties, zoals het omgaan met depressie / stress, of aanbiedingen gericht op slaapproblemen. Ook laagdrempelige voorzieningen als Rapid GGZ in de gemeente kunnen bij dergelijke veranderingen behulpzaam zijn.

Andere diensten kunnen ook helpen bij het doorbreken van ongezonde leefgewoonten en hulp bieden bij bijvoorbeeld lichamelijke activiteit en stressmanagement. 

Praat met uw arts of andere professionals in uw gemeente voor advies over wie u het beste kan helpen.

 

 

Cursussen en conferenties

cursus conferentie mobiel

 

Op hjálptilhjelp.no vind je ook een aantal cursussen die gericht zijn op professionals in het ondersteuningssysteem en scholen / kleuterscholen. Dit omvat individuele cursussen / conferenties, educatieve programma's / ontwikkeling van vaardigheden en online cursussen.

Cursussen / conferenties. Hitra

Ontwikkeling van onderwijs / vaardigheden. Hitra

Online cursussen

 

Feiten over cursussen / conferenties

Er is een groot aantal aanbieders van cursussen, conferenties en opleidingen / vaardigheidsontwikkeling op het gebied van geestelijke gezondheid, middelenmisbruik en kinderwelzijn. Deze cursussen zijn typisch gericht op werknemers in verschillende delen van het ondersteuningssysteem, school of kleuterscholen. Sommige cursussen zijn ook gericht op particulieren. 

De regionale competentiecentra

Een belangrijke speler voor opleidingen en vaardigheidsontwikkeling zijn de regionale competentiecentra:

 • Regionaal competentiecentrum voor geweld, traumatische stress en zelfmoordpreventie (RVTS)
 • Regionaal kenniscentrum voor kinderen en jongeren (RKBU / RBUP)
 • Regionaal competentiecentrum op het gebied van bedwelmende middelen (KoRus)

Deze diensten hebben het mandaat om "een dienst voor de diensten" te zijn en werknemers in gemeentelijke diensten en de gespecialiseerde gezondheidsdienst te helpen bij de verspreiding van kennis, onderzoek en ontwikkeling van vaardigheden. De centra hebben verschillende zwaartepunten waarbij onderwerpen het meest centraal staan.

Daarnaast zijn er ook verschillende andere regionale en / of nationale competentieomgevingen die actuele cursussen en trainingen aanbieden.

Andere cursusorganisatoren

Andere cursusorganisatoren zijn onder meer particuliere diensten en / of vrijwilligers- of non-profitorganisaties die seminars en cursussen organiseren. 

Online cursussen  

Uiteindelijk zijn er ook een flink aantal online cursussen die relevant kunnen zijn.

Neem gerust een kijkje Het cursusportaal van hjiltilhjelp.no om een ​​beter overzicht te krijgen van aankomende cursussen / conferenties.

 

Mist er iets in het overzicht?

Hjelptilhjelp.no wil tips en feedback over wat er ontbreekt in het overzicht van hulpdiensten voor inwoners van jouw gemeente. 

Werk je bij Hitra? Controleer of het overzicht compleet is en:

Geef feedback als er iets ontbreekt of niet klopt

Lees ook